DNO Değişim Eğitim İletişim Yönetim Danışmanlık Hizmetleri

DNO Değişim Yönetim Danışmanlık

Değişim Seninle Başlar...

Değişimle Dönüşüm, Değişimde Dönüşüm

İçin Yaptıklarımız

Değişim Yönetimi Danışmanlığı

Sürdürülebilirlik, Değişim ve dönüşüm, Çevik yönetim projeleri

Eğitim Yönetimi Danışmanlığı

Kurumsal eğitimler, Yönetici & lider eğitimleri, Saha satış eğitimleri

İletişim Yönetimi Danışmanlığı

Kurumsal iletişim, PR, Reklam, Tanıtım, Marka tutundurma, Kurumsal itibar yönetimi, …

Finansal Yönetim Danışmanlığı

Yatırım, fon, kredi ve yatırımcı sağlama projeleri, Performans metrikleri geliştirme.

İklim, Karbon Ayak İzi Yönetim Danışmanlığı

Karbon ayak izi ve sera gazı yönetimi, İklim değişikliği ve iklim finansmanı eğitimi

Diğer Yönetim Danışmanlıkları

İnsan kaynakları, satın alma, tedarik zinciri, Uluslararası ilişkiler, Kamu ilişkileri

Değişime Hazırsanız
Bize Yazın!

  Değişim "De" Değişim!

  “De”, hem bitişik hem de ayrı olarak.

  İş'te Biz!

  Değiştirmek, dönüştürmek, geliştirmek ve yaptıklarını sürdürebilmek, yeni ve anlık olarak yenilenen normalde çeviklik sayesinde hayatta kalmak, başarılı olmak, fark yaratmak, olana sürekli ilave değer katmak isteyen tüm kurumlarla bugüne dek yaptıklarımızı ve onlar için, onlara özel ve sadece onlarla beraber yepyeni yapabileceklerimizi anlatmak için hep tatlı bir heyecan içinde ve gerçekten amatörce sabırsızız.

  Değişen

  Çevik

  Sürdürülebilir

  Bizimle Değişenler

  Bize Güvenen Değişim Öncüleri

  Prof. Dr. Esin Can

  Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi

  Enerjik, pozitif, girişimci, yenilikçi, liderlik vasıfları güçlü, sonuç odaklı, networkü kuvvetli bir ekip arıyorsanız, DNO Değişim Yönetimi Danışmanlık en doğru adres.

  Dr. Feyzullah Gündoğdu

  UITP Avrasya Direktörü ve Kıdemli Danışmanı

  Ejder Ormancı ve ekibi, işini bilen, en iyisini yapmaya çalışan ve bunda da başarılı olan bilgisi algısı iletişimi güçlü bir profesyonel ekiptir. Birlikte çalıştığımız süreçte DNO Danışmanlık’ın kurumumuza çok katkısı bulunmuştur. İletişim süreçlerinin tanımlanması, kurumsal itibar çalışması ve takım koçluğu gibi birçok alanda DNO Ekibi etkin ve verimli çalışmalar ortaya koymuştur.

  Salih İslam

  Denetim ve Risk Yönetimi Uzmanı

  Değişim, dönüşüm, çevik ve sürdürülebilir yönetim danışmanlığı süreçlerinde başta Dr. Ejder Ormancı olmak üzere, tüm DNO Değişim Yönetimi Danışmanlık ekibini gönülden tavsiye ederim. Kurumun sorumluluğu koşulsuz üstlenen bir tavrı ve incelikli ama kendine tam güvenen bir yaklaşımı var. Bu da onların hizmetlerinden ilk istifade etmeye başladığımızda, kendi kurumsal gelişimimiz tarafında bu iş ortağının hemen benimsenmesine neden oldu. DNO Danışmanlık ekibi sadece yaratıcı değil; fikirlerini ve bunlarla ilgili faydaları etkili bir şekilde iletebilme gibi ender bir yeteneğe de sahiptir. Bu bizim durumumuzda kurum personelinin tam mutabakatı ile kabul edilmiştir. Basitçe söylemek gerekirse, DNO ile çalışırsanız, sonuç alırsınız.

  Değişim Liderleri Üst Kurulu

  Değişim Dönüşüm Liderlerimiz

  Prof. Dr. Yasin Şehitoğlu

  Danışma Kurulu Başkanı
  Akademisyen, İşletme Yönetimi

  Dr. G. Aslı Sezer Özçelik

  Danışma Kurulu Üyesi
  Akademisyen, İklim Dğ. Yönetimi

  Dr. Gülnur M. Özdemir

  Danışma Kurulu Üyesi
  Girişimci, Kurumsal Finans Yönetimi

  Dr. Ejder Ormancı

  Kurucu, Danışma Kurulu Başkan Yardımcısı, Akademisyen, Değişim Yönetimi

  Alp Çimenoğlu

  Danışma Kurulu Üyesi
  Girişimci, İhracat-İthalat Yönetimi

  Buğra Bezmez

  Danışma Kurulu Üyesi
  Girişimci, Kurumsal İletişim Yönetimi

  Kurucu Değişim Liderimiz

  Dr. Ejder Ormancı

  Boğaziçi Üniversitesi İktisadi & İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi & Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Ejder Ormancı, Marmara Üniversitesi’nde Uluslararası İşletmecilik Yüksek Lisans, İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programlarını tamamlamış, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi Doktorası yapmıştır.

  Kariyerine özel sektörde çeşitli şirketlerde Eğitmen, İşletmeci, Müşteri Temsilcisi, Özel Müşteriler Müdürü, Satış ve Pazarlama Direktörü gibi pozisyonlarda görevler üstlenerek başlamış, 1999 yılından itibaren kurumsal hizmetler, ödeme sistemleri, teknoloji, e-ticaret sektörlerinde Genel Müdür Yardımcılığı, Kurucu Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür.

  Değişimlerimizden
  Anında Haberdar Olun!

   DNO Değişim Eğitim İletişim Yönetim Danışmanlık Hizmetleri

   Bu Platform Mindlook Tarafından Tasarlanmıştır.
   Değişim Yönetimi Danışmanlığı

   Değişim Yönetimi Danışmanlığı Faaliyet Alanları:

   • Sürdürülebilirlik projeleri,
   • Çevik kurum, çevik takım, çevik yönetim projeleri,
   • Değişim ve dönüşüm projeleri,
   • Liderlik projeleri,
   • Kurum anayasasının oluşturulması, kurumsal yönetişim kültürünün geliştirilmesi çalışmaları,
   • Müşteri memnuniyeti hedeflerinin belirlenmesi, gerçekleştirilmesi ve ölçülmesi çalışmaları
   • Ulusal ve uluslararası kalite ödüllerine aday olmak için kurumsal yeterlilik çalışmaları,
   • Gizli müşteri çalışma ve projeleri,
   • Performansa dayalı yönetim, terfi ve ücret sistemi projeleri,
   • Yurt içi/yurt dışı ortaklıklar, ilave know-how, ürün ve hizmet satışı, üretim kapasitesi genişletme çalışmaları gibi stratejik metotlarla kurum ciro ve karlılığını artırma projeleri,
   • Kurum ortak/hissedarları, yönetim/icra kurulu ve üst düzey profesyonel yöneticilerinin en verimli, etkin ve sürdürülebilir şekilde çalışabilmesi için vizyoner projeler,
   • Sıra dışı, ehliyet ve liyakat sahibi profesyonel yöneticiler istihdam etmek için piyasada uygulanan yöntemlerden farklı seçme ve yerleştirme projeleri,
   • İzlenebilir, şeffaf ve hesap verebilir kurum altyapı projeleri,
   • İş proseslerinin ve iş yapış yöntemlerinin modern yönetişim kuramları doğrultusunda analiz edilmesi, yenilenmesi, çağdaşlaştırılması projeleri,
   • Pazarın, kadro ve iş yapış yöntemleriyle ilgili SWOT projeleri (güçlü, zayıf yönlerin, fırsat ve tehditlerin tespit edilmesi),
   • Yönetim planı hakkında tespit ve öneri projeleri,
   • Yetkinlik analizleri ile görev tanımlarının, yetki – sorumluluk haritalarının çıkarılması ya da güncellenmesi projeleri,
   • Organizasyon şemasının hazırlanmasını, güncellenmesini, çağdaşlaştırılması projeleri,
   • Ortaklar, hissedarlar, yönetim kurulu, yöneticiler, çalışanlar, paydaş ve iş ortakları ile ayrı ayrı sorun tespit ve analiz görüşmeler yapılması, tam kapsamlı kurum Checkup Projeleri,
   • Checkup’ da ortaya çıkan sorunların ortadan kaldırılması için yapılacak eylem planlarını gerek yönetim kurulunun gerek yönetimin ve gerekse çalışanların katılacağı Saçmalama (Beyin Fırtınası) Toplantıları ile oluşturulması ve raporlanması projeleri,
   • Kurumun tüm birimlerinin çalışmalarının dış denetim (finansal olmayan) mantığı ile denetlendiği ve hedeflere uygun çalışılıp çalışılmadığının kontrol edildiği projeler.
   Eğitim Yönetimi Danışmanlığı

   Eğitim Yönetimi Danışmanlığı Faaliyet Alanları

   • Kurumsal eğitim projeleri,
   • Yönetici, lider eğitim projeleri,
   • Saha satış eğitimleri,
   • İş başı eğitim projeleri,
   • Mavi ve beyaz yakalı personel eğitim projeleri,
   • Ömür boyu eğitim projeleri,
   • Aile-iş kaynaştırma eğitim projeleri,
   • Akademi-iş yaşamı bağdaştırma eğitim projeleri,
   • Akademik tamamlama projeleri,
   • Yurtdışı eğitim projeleri.
   İletişim Yönetimi Danışmanlığı

   İletişim Yönetimi Danışmanlığı Faaliyet Alanları

   • Kurumsal kimlik projeleri,
   • Kurumsal iletişim stratejisi oluşturma projeleri,
   • Kurumsal iletişim, PR, reklam, tanıtım, marka tutundurma, kurumsal itibar yönetimi, sosyal medya yönetimi oluşturma ve kampanya yürütme projeleri,
   • Lider iletişimi projeleri,
   • Siyasi kampanya iletişimi projeleri,
   • Medya ilişkileri projeleri,
   • Lobicilik faaliyetleri,
   • Kamu ilişkileri faaliyetleri,
   • Uluslararası ilişkiler faaliyetleri.
   Finansal Yönetim Danışmanlığı

   Finansal Yönetim Danışmanlığı Faaliyet Alanları

   • 5-7 yıllık bütçe projeksiyonlarının oluşturulması için hesap planlarının ve bütçe dinamiklerinin belirlenmesi, bütçe takdim disiplininin, parametrelerin belirlenmesi, bütçe ve raporlama ekiplerinin eğitilmesi,
   • Bütçe yönetimi sisteminin kurulması, bütçe disiplini ile finansman altyapısın oluşturulması,
   • Muhasebe, finans, pazarlama ve teknik yönetim konularında gözlemlerde, düzenleyici ve iyileştirici öneriler geliştirilmesi,
   • Mali kayıtların uluslararası hesap standartlarına uygun şekilde tutulması için alt yapı çalışmalarının yapılması, hesap planlarının ve denetim altyapısının oluşturulması,
   • Mali veriler dışında kalan yatırımcı ilgisi konularının belirlenmesi ve bu konulardaki değişim önerilerinin sunulması, raporlanacak ve kurum anayasasına yansıyacak hususların belirlenmesi ve bunlarla ilgili tüm kurum içi ve yasal makamlar nezdindeki çalışmaların yürütülmesi,
   • Yatırım bankaları veya yatırım danışmanlık şirketleri ile ön çalışmaları yürütmek, firma seçimi ve müzakerelerinde aktif rol almak, şirket seçimi yapılırsa ilgili şirket ile koordinasyonu yürütmek, her türlü takdim ve müzakerede aktif rol ve sorumluluk almak,
   • Ortak ya da yatırımcı fon veya kredi sağlayıcı, borsaya açılma/girişim sermayesi/kitlesel fonlama ve benzeri müzakere/sözleşme süreçleri yürütülmesi projeleri,
   İklim, Karbon Ayak İzi Yönetim Danışmanlığı

   Karbon Varlığı Geliştirme Danışmanlığı

   • Çevre ölçüm ve analizlerinin yapılması konusunda danışmanlık hizmetleri vermek (İş hijyeni ölçüm, test ve analizlerinin yapılması, Gürültü, Emisyon, Titreşim, emisyon konusunda Çevre Ölçüm ve Analizleri)
   • Ortak Uygulama (Joint Implementation), Temiz Kalkınma Mekanizması (CDM) veya Gönüllü Emisyon Azaltma Projelerinin hazırlanması ve geliştirilmesi
   • Doğrulanmış Karbon Standardı (VCS) + Sosyal Karbon Standardı (Social Carbon Standard) ve Gold Standard konusunda deneyimli karbon proje geliştiricilerinden, UNFCCC’ nin CDM Metodolojileri kitapçığında bulunan tüm teknolojiler için danışmanlık ve destek hizmetlerinin verilmesi
   • CDM Metodolojileri kapsamına girmeyen bir sera gazı azaltma fikriniz varsa, uygun bir metodoloji geliştirmeniz için destek sağlanması,
   • Karbon Ayak İzi ve Sera Gazı (Green House Gas) Yönetimi
   • Karbon ayak izinizin hesaplanması, Karbon Saydamlık Projesi gibi gönüllü raporlama amaçları için kurumsal emisyon envanterinizin tasarlanması, karbon emisyonunuzu azaltacak adımlarını belirlemeniz ve gelecek için ulaşılabilir hedefler belirlenmesi konusunda destek sağlanması Kaçınılmaz emisyonlarınızı dengelemek için size en iyi yolları önerebiliriz.
   Diğer Yönetim Danışmanlıkları

   Diğer Yönetim Danışmanlıkları

   • Kurumunuz aşırı iklim koşullarına hazırlık durumunun tespiti
   • Yatırım yaparken iklim koşullarını ve gelecekteki iklim koşullarının dikkate alınmasının sağlanması
   • Risk ve acil durum eylem planları yapılırken gelecekteki iklim koşullarının dikkate alınmasının sağlanması
   • Mevcut Varlıkların mevcut ve gelecekteki iklim koşullarına dayanıklılığının tespit edilmesi
   • Tedarik zincirlerinin iklimle ilgili risklere dayanıklılığının tespit edilmesi
   • Sürdürülebilirlik Raporlaması yapılması
   • Kurumunuzun sürdürülebilirlik politikalarının oluşturulması için rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi

   Bir Değişim Hikayesi…

   Savaşlar, afetler ve krizler hep, hem bir taraftan büyük yıkımların, felaketlerin, acıların, yoksulluk ve yoksunlukların, hem de diğer taraftan fırsatların, yeni oluşumların, değişim ve dönüşümün tetikleyicisi gelişmelerin başlangıç noktası, mihenk taşı olmuştur.

   2008 global ekonomik buhranı tüm dünyayı kasıp kavurur ve kimilerine göre teğet, kimilerine göre ise içinden geçerek ülkemizi de içine alıp tüm insanlığı sosyo-ekonomik olarak 20. yüzyıl alışkanlıklarından tamamen uzaklaştırır ve 21. yüzyılın gerçekleri ile yüz yüze getirirken kuruldu DNO Markası

   Bilenlerin bildiklerini uygulamaya koymadıkları sürece, bildikleri ile bir fayda ortaya koyamadıklarını yıllarca tecrübe eden Ejder Ormancı’ nın bildiklerini yapmak üzere yola koyuluş hikayesinin başladığı gün 28 Kasım 2008 oldu.

   Hayatında ilk defa baba olmak ile hayatında ilk defa bir marka kurmak hikayelerinin kesişim noktası oldu o gün ve ilk kızının ismi ile taçlandı markası…

   O gün bugündür her 28 Kasım, DNO Danışmanlık’ın Kuruluş Yıldönümü ve yeniden bir değişim başlangıcının da ilk günü olarak kutlanıyor bizlerce…

   DNO Danışmanlık ekibi bulduğu tüm vesile ve fırsatlarla, değişimi hep kendisinden başlayarak sürdürmeyi, dönüşümü bir yaşam tarzı olarak benimsemeyi, sürdürülebilir ve çevik kurumların yolculuk hikayelerinde onlara dost olabilmeyi, her 28 Kasım’da bir kez daha kurulduğu ilk günden çok daha büyük bir heyecanla başlatıyor.

   “Bilenler değil, yapanlar kazanır!” diye başlayan hikayemizin ortalarında artık sadece yapmanın da yeterli olmadığını keşfettik ve “Aslında yaptığını doğru şekilde gösterebilenler kazanır!” dedik.

   Şimdi yolculuğumuzun bu yeni aşamasında “Değişim’de Değişim” diyoruz. “De” hem bitişik hem de ayrı olarak. Ve ayrıca “Değişimle Dönüşüm, Değişimde Dönüşüm” mottosuyla kurumlar için uluslararası ve ulusal deneyimlerimizi süzerek ortaya çıkardığımız tecrübemiz ve bu tecrübeyi yansıtmak üzere uzun yıllardır birçok projede bir arada olduğumuz çizgi üstü Değişim Liderleri Üst Kurulumuz ile reel sektörde, sivil toplumda, siyasette ve akademide “Değişim Ajanı” olarak faaliyetlerimizi odaklıyoruz.

   Değiştirmek, dönüştürmek, geliştirmek ve yaptıklarını sürdürebilmek, yeni ve anlık olarak yenilenen normalde çeviklik sayesinde hayatta kalmak, başarılı olmak, fark yaratmak, olana sürekli ilave değer katmak isteyen tüm kurumlarla bugüne dek yaptıklarımızı ve onlar için, onlara özel ve sadece onlarla yepyeni yapabileceklerimizi anlatmak için hep tatlı bir heyecan içinde ve gerçekten amatörce sabırsızız.

   DNO Değişimler Dünyası’ na Hoş Geldiniz!

   Bizimle Değişen Danışanlarımızdan Örnekler

   • Parabol, 2024 – Kurumsal Strateji & İş Geliştirme Danışmanlığı
   • Management Centre Türkiye (MCT), 2023 – Kurumsal Proje & İş Geliştirme Ortaklığı
   • Havelsan Teknoloji Radar (HTR), 2022 – Örgütsel Değişim & Kariyer Kıymetlendirme & Liderlik Eğitimleri Danışmanlığı
   • Optibus, 2021 – Kurumsal Strateji & İş Geliştirme Danışmanlığı
   • GMO Yönetim Danışmanlık, 2020 – Kurumsal Proje & İş Geliştirme Danışmanlığı Ortaklığı
   • Programmatic Yatırım Danışmanlık A.Ş., 2019 – Kurumsal Proje & Strateji & İş Geliştirme Ortaklığı
   • Kayseri Büyükşehir Belediyesi (Kayseri Ulaşım A.Ş.), 2018 – Kurumsal İletişim, Pazarlama, Eğitim, Değişim, Dönüşüm, Çeviklik, İK, Finansal Yönetim & Liderlik Danışmanlığı
   • Malatya Büyükşehir Belediyesi (Esenlik Marketleri), 2017 – Finansal Yönetim Danışmanlığı
   • İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İETT), 2016 – Liderlik, Kurumsal İletişim & İtibar & Müşteri İlişkileri, Değişim & Dönüşüm Danışmanlığı
   • Cathay Gayrimenkul (Nivo İstanbul & Ataköy), 2015 – Pazarlama, Satış, İş Geliştirme, Strateji & Kurumsal İletişim Danışmanlığı
   • Aktüel Ofis (Staples Türkiye), 2014 – Finansal Yönetim, Pazarlama, Satış, İş Geliştirme, Kurumsal İletişim & Lider Yönetim Danışmanlığı
   • Mobinotech Mobil İnovasyon Teknolojileri, 2013 – İş Geliştirme & Strateji Danışmanlığı
   • Festival Halı (Yasin Kaplan Grubu), 2012 – Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma, İş Geliştirme, Marka & İtibar & Kurumsal İletişim, Bayi Ağı Kurulum, Yalın Yönetim Değişim & Dönüşüm Danışmanlığı
   • Çalık Holding (Aktifbank, E-Kent), 2011 – İş Geliştirme & Pazarlama & Kurumsal Satış & Strateji & Kamu İlişkileri & Uluslararası İlişkiler Danışmanlığı
   • Piomak Otomasyon, 2010 – Kamu İlişkileri & Uluslararası İlişkiler & Değişim & Dönüşüm Danışmanlığı
   • Techone Teknoloji, 2009 – Strateji & İş Geliştirme & Kamu İlişkileri Danışmanlığı
   • Minola Film & TV Yapım, 2008 – Strateji & İş Geliştirme & Pazarlama & Satış & Kurumsal İletişim & Kurumsallaşma & Kurumsal İletişim & Liderlik Danışmanlığı

    

   Doç. Dr. Yasin Şehitoğlu

   Danışma Kurulu Başkanı
   Akademisyen, İşletme Yönetimi

   Doç. Dr. Yasin Şehitoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü Örgütsel Davranış ABD’de öğretim üyesidir. Doktora derecesini Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden Yönetim alanında almıştır. Araştırma ilgi alanları arasında örgütsel davranış, stratejik yönetim, bibliyometrik analiz, işletme tarihi ve savunma sanayii yer almaktadır. Araştırmaları International Journal of Hospitality Management, International Journal of Contemporary Hospitality Management ve Kybernetes gibi prestijli dergilerde yayınlanmaktadır.

   Dr. Aslı Sezer Özçelik

   Danışma Kurulu Üyesi
   Akademisyen, İklim Değişimi Yönetimi

   Biyoloji “Yan Dal” ve Jeoloji Mühendisliği “Ana Dal” olmak üzere lisans eğitimini 1994’de ODTÜ’de bölüm birincisi olarak tamamlayan Dr. Özçelik, aynı bölümden aldığı “Yüksek Mühendislik” Derecesi sırasında “Çevre Yönetimi” konusunda ikinci uzmanlık derecesini Ankara Üniversitesi ev sahipliğindeki Uluslararası Med Campus Programında tamamlamış, Doktora Çalışmaları Sırasında MTA’da göreve başlamış. Bu kurumda çalıştığı dönemde kurumun madencilik ve çevre ile ilgili çalışma ve araştırmalarına katkıda bulunmuştur. Daha Sonra Jean Monet Bursu ile Oxford Üniversitesi Çevresel Değişimin Yönetimi Programına kabul edilmiş burada “İklim Değişikliğinin Türkiye’deki Enerji Üretim Sektörüne Etkisi Konulu çalışmasıyla üçüncü uzmanlık derecesini tamamlarken aynı dönemde, ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümünde poli-metalik madenlerden kaynaklanan önemli bir çevre sorunu olan Asit Maden Drenajı konulu Doktorasını tamamlamıştır. Daha sonra MTA’dan ayrılarak İklim ve Çevre piyasalarının öncülerinden İngiliz ClimateCare Firmasının Türkiye Yöneticisi olarak Türkiye’deki yenilenebilir enerji Projelerine “karbon finansı” desteğinin ulaşmasına katkı koyan ilk ekiplerden birini oluşturmuştur. Firmanın 2011 yılında Türkiye’den çekilme kararı almasıyla daha önce eşi ile birlikte kurduğu danışmanlık firması Ekobil Ltd.e dönmüştür. Dr. Özçelik kariyerine Ekobil Ltd.’de iklim değişikliği, karbon finansmanı, karbon ayak izi karbon saydamlık projesi ve kurumsal karbon ayak izinin belirlenmesi gibi  konularda Koç,  IC Holding, Bereket Enerji, Limak Holding, Doğan Holding, Doğuş Holding, Yılsan Holding,  Güriş Grubu, Türkiye Kalkınma Bankası, Sakarya Belediyesi ve Kayseri Ulaşım A.Ş gibi kurumlara danışmanlık hizmetleri sunmaya devam ederek sürdürmektedir.

   Enerji yatırımlarının dikkate alması gereken sosyal bedeller nelerdir? İklim değişikliği ve bununla ilgili oluşan ulusal ve uluslararası mevzuat yatırımları nasıl etkiler? Konularında 2014-2016 yılarında Sabancı Üniversitesinde, 2018 yılından beri de Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Küresel Çevre Sorunları, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma konularında ders vermektedir.

   Dr. Gülnur Mevlüde Özdemir

   Danışma Kurulu Üyesi
   Girişimci, Kurumsal Finans Yönetimi

   1992 Özel İtalyan Lisesi mezunu ve Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 1997 mezunu olan Gülnur Mevlüde Özdemir, İşletme Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini (MBA) Aston American University’de Ekim, 2022’da tamamladı. Doktora tez konusu: “Sürdürülebilir Liderlik Algısı ve Sürdürülebilir Performans İlişkisi: Toplu Taşıma Sektöründe Bir Araştırma” dır.

   Kariyerinin başlangıcı 1990 yılında Borusan’da yaptığı stajdır. 1997 Ağustos’da aynı şirketin grup şirketlerinden biri olan Birlik Çelik’te Finansman departmanında tam zamanlı olarak çalışmaya başladı. 1998 Eylül ayından itibaren gruptan ayrılıp Ferco Holding’in kurucu ekibinde Finansman departmanında görev aldı.

   Aynı şirkette 16 yıl boyunca finans alanında emtia finansmanı, ithalat, ihracat finansmanı ve geniş bir finansal enstrüman yelpazesinde çalışma ve deneyim edinme imkanı buldu. İşletme, finans, uluslararası ticaret ve emtia finansmanı, kriz yönetimi, kurumsal bankacılık ilişkileri, iş geliştirme, ekip kurma ve koçluk, vb. alanlarında çok sayıda başarılı sonuca imza attı. Finans, İşletme Muhasebesi, Finansal Raporlama, Finansal Analiz, Finansal Risk, Uluslararası Ticaret ve Emtia Finansmanı, Hukuk, Vergiler, Kurumsal Bankacılık İlişkileri, İş Geliştirme, KPI, Yönetim Raporlaması, vb. alanlarda uzmandır.

   Bilgi, birikim, tecrübesi ile öncelikle kadın girişimlere, ihracatçı KOBİ’lere finansal danışmanlık yaparak başladığı girişimcilik yolculuğu, şirket yönetiminin tüm düzeyleriyle iş birliği yaparak temel iş sorunlarını tespit edip, stratejik alternatifler belirlenmesi, ana faaliyetleri çerçevesinde uzlaşma sağlanması ve eylem planları ya da stratejik girişim planlaması önerilerinde bulunmaya, dolayısıyla Yönetim Danışmanlığı’na evrildi.

   Türkiye’ye giriş yapan yabancı sermayeli şirketlere, güvenilir, ekonomik; hukuk, muhasebe ve finansal danışmanlık hizmetleri ekipleri kurarak danışmanlık hizmetleri verdi.

   2016 yılından itibaren, Kayseri Ulaşım A.Ş. ile başlayarak, Toplu Taşıma Sektöründeki firmalara KPI (Kilit Performans Göstergeleri) ve Yönetim Raporlamalarının yeniden yapılandırılması ve bu firmaların Genel Müdürleri’ne verilerle hareket ederek karar verme sürecinde destek olacak dijital altyapının kurulması konusunda danışmanlık ve destek hizmetleri sundu. İETT için Yönetim raporlaması ve IBBG Bus Benchmarking projesini gerçekleştirdi.

   Kendisini diğer danışmanlardan farklılaştıran güçlü yönleri olarak, danışmanlık verdiği şirketlerde yönetim kurulu üyesi gibi, stratejik iş planlamasına katılmasını, danışmanlık hizmeti verdiği kurumların hem ana faaliyetlerinde, hem de proje yaşam döngüsünde sürekli süreç iyileştirmelerine öncülük etmesini ve hiç kaybetmediği amatör ruhu ile çalışma hevesini göstermektedir.

   Nisan, 2021’ de Londra merkezli, GMO Business Consultancy Ltd. firmasını kurarak, Ankara Anlaşması çerçevesinde İngiltere’ye yerleşti ve vermiş olduğu danışmanlık hizmetlerini bir kadın girişimci olarak uluslararası düzeye taşımayı başardı. Brexit sonrası gelişen İngiltere-Türkiye ticari ilişkileri sayesinde İngiliz-Türk şirketleri arasında köprü görevi görmeyi ve Türk firmalarının İngiltere pazarına açılmalarını kolaylaştırmak adına çalışmalarını sürdürmektedir.

   DNO Değişim Eğitim İletişim Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Danışmanlar Üst Kurulu Üyesi, Ayakizi ve Sürdürülebilirlik Derneği Üyesi, İstanbul Ekoloji Rotary Kulübü Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmaktadır.

   Zeynep Defne’nin annesidir.

   Dr. Ejder ORMANCI

   Danışma Kurulu Üyesi
   Akademisyen, Değişim Yönetimi

   Boğaziçi Üniversitesi İktisadi & İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi & Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Ejder Ormancı, Marmara Üniversitesi’nde Uluslararası İşletmecilik Yüksek Lisans, İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programlarını tamamlamış, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi Doktorası yapmıştır.

   Kariyerine özel sektörde çeşitli şirketlerde Eğitmen, İşletmeci, Müşteri Temsilcisi, Özel Müşteriler Müdürü, Satış ve Pazarlama Direktörü gibi pozisyonlarda görevler üstlenerek başlamış, 1999 yılından itibaren kurumsal hizmetler, ödeme sistemleri, teknoloji, e-ticaret sektörlerinde Genel Müdür Yardımcılığı, Kurucu Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür. 2008 yılında kurduğu değişim yönetimi danışmanlığı şirketinde ülkemizin önde gelen kurumlarına, Stratejik Yönetim & Planlama, İş Geliştirme, Kurumsal İletişim, Pazarlama & Satış, Halkla İlişkiler & Tanıtım, Müşteri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Kamu İlişkileri, Değişim, Dönüşüm, Çeviklik, İnovasyon ve Sürdürülebilirlik Yönetimi gibi alanlarda danışmanlıklar yapmıştır. Bu dönemde pek çok farklı sektörde ve bilhassa Toplu Taşıma Sektöründe faaliyet gösteren bazı firmalarda danışmanlık projeleri yürütmüş, Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı, İcra ve Yönetim Kurullarında Yönetişim Danışmanı olarak çalışmıştır. Toplu ulaşım sektöründe faaliyet yürüten Kayseri Ulaşım A.Ş. ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kurumu İETT’de Genel Müdür Başdanışmanlığı yapmıştır. Türk Kızılay’da Kurucu Bağış Yönetimi Direktörü olarak görev almıştır.

   Halen Kurucu olduğu DNO Değişim Eğitim İletişim Yönetim Danışmanlık Hizmetleri’nde Değişim Lideri; Londra merkezli olarak İngiliz Devletler Topluluğu ülkelerinde faaliyet gösteren GMO Yönetim Danışmanlık’ ta; dünyada 11 ülkede 50+ şehirde aktif olarak daha sürdürülebilir, güvenli ve erişilebilir mobilite için çalışan PARABOL’ de MENA (ODKA) ülkelerinde Strateji & İş Geliştirme Danışmanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca Management Centre Türkiye (MCT)’ de Kıdemli Danışman olarak proje bazlı çalışmalar yürütmekte ve görevler üstlenmektedir.

   2022’de Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde Misafir Öğretim Görevlisi olarak “Örgütsel Davranış” ve “Etkinlik Yönetimi” dersleri vermiştir. Bazı dergi ve gazetelerde köşe yazarlığı yapmaktadır. Tarih, siyaset, değişim felsefesi, sürdürülebilir, çevik değişim liderliği alanlarında çalışmaları vardır. Yaşamını ve çalışmalarını ağırlıklı olarak Suudi Arabistan Krallığı ve kısmen Türkiye’de sürdürmektedir.

   Evli ve üç çocuk babasıdır.

   Alp Çimenoğlu

   Danışma Kurulu Üyesi
   Girişimci, İhracat-İthalat Yönetimi

   Çalışma hayatına üniversite çağlarında toplam 1 yıl boyunca İngiltere’de Gıda Sektöründe restoranlarda çalışarak başlamıştır. 1989 yılında IT sektöründe Yazılım Eğitmeni ve Satış Sorumlusu olarak başlamıştır. Bu sektörde 2006 yılına kadar çeşitli şirketlerde Satış & Pazarlama Müdürü, Ürün Müdürü, Bölge Müdürü, İş Geliştirme Müdürü, Dış Ticaret Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı, Koordinatör gibi pozisyonlarda görevler üstlenmiştir. 2006 yılından itibaren Perakende Sektöründe yer alan bir Holdingde E-Ticaretten sorumlu Genel Müdür olarak görev almış ve aynı holding içinde yer alan farklı şirketlerde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyelikleri yapmıştır.

   2010 yılından bugüne kadar Mobilya, İnşaat ve Ambalaj gibi farklı sektörlerinde aile şirketlerinde Yönetim Danışmanlığı, Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevleri yürütmüştür.

   İş hayatında 32 yılda 7 farklı sektörde çeşitli kademelerde edindiği deneyimlerini Profesyonel bir ortamda paylaşmak üzere DNO’da Danışma Kurulu Üyeliği de yapmaktadır.

   Buğra Bezmez

   Danışma Kurulu Üyesi
   Girişimci, Kurumsal İletişim Yönetimi

   Yeditepe Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümlerinde çift ana dal yapmıştır. Kariyerine 2000 yılında T.C. Garanti Bankasında başlamış̧, çeşitli şirketlerde Etkinlik, Strateji ve Halkla İlişkiler sektörlerinde yönetici olarak görevler üstlenmiş ve büyük projelere imza atmıştır. 2003 yılından itibaren Reklam Ajansı deneyimi ile devam eden kariyerine Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı uyruklu çok uluslu şirketleri ile projeler yürütmüş, genelde yürüttüğü projelerin üstlenicisi konumunda çalışmıştır.

   2017 yılında Etkinlik pazarlaması, Gaming ve reklam/ stand ürünleri üretimi, konularında hizmet vermeye başlamıştır.

   Evlidir.